Interaktywna mapa działek inwestycyjnych

CENOMA

O aplikacji Wyszukiwarka działek inwestycyjnych na terenach Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O. CENOMA"

Poszukujesz idealnego miejsca pod swoją inwestycje? W naszym serwisie łatwo znajdziesz działkę inwestycyjną na terenach gmin stowarzyszonych w Nadwiślańskiej Grupie Działania "E.O. CENOMA"

Znajdź swoją działkę i skontaktuj się z nami! Pomożemy w zakupie i przygotowaniu wymaganej dokumentacji.

Jak to działa?

Szukaj w naszym katalogu

Przeszukując nasz katalog łatwo możesz zawęzić wyniki wyszukiwania za pomocą wygodnych filtrów.

Sprawdź szczegóły

Każda z naszych działek posiada dokładne informacje obecności mediów na działce, rodzaju gruntu itp..

Skontaktuj się z nami

Znalazłeś interesującą Cię ofertę ? Skontaktuj się z nami a my pomożemy Ci z wszystkimi formalnościami.

O Nadwiślańskiej Grupie Działania "E.O. CENOMA"

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Zamknij to okno